1- Galvaniz ayakları kutudan çıkan vidalar ile çatı pencerenize vidalayın.Kutudan 4 adet ayak çıkacaktır.

2- Türkiye şartlarında çatı eğimleri çok fazla olmadığından (çatının üzerine çıkıp montaj yapılabildiğinden) kanadın kasadan ayrılmasına gerek yoktur. Gerektiğinde kanadın kasadan nasıl ayrıldığını göstermek açısından görsel bırakılmıştır. 

3a- Bırakılacak boşluklar ende ve boyda 4 cm fazla olmalıdır. Eğim yönünde fazla bırakılacak mertekler pencerenin alt ve üst kısmında pah verilebilmesine (ışığın daha az kırılmasına) olanak tanıyacaktır. Kiremit çatılarda kiremitler çıtaya oturuyorsa çerçevenin üst kısmında yine aynı boyutlarda çıtalama yapılmalıdır. Çünkü pencereler kiremidin oturduğu çıtaya monte edilmelidir. 

3b- Türkiye’de şingıl veya membran çatılarda OSB kullanılmaktadır. OSB ve altındaki taşıyıcı profiller pencereden 4 cm daha büyük olmalıdır. Pencereler direkt olarak OSB’ye vidalanır. Tabii ki altında taşıyıcı mertekler bulunmalıdır. 

4- Boyu uzun olan M8R ve genişliği fazla olan S6R pencerelerinden 1 adet fazla ayak çıkar. Bunlar ekstra olarak montaj sırasında kullanılır. 

5- Eğer kanat çıkarıldı ise, tekrar yerine takılır.

6- Pencere gönyeye alınmadır. Kanadın kasaya değmemesi ve hatta tamamen paralel olması çok önemlidir.
Mekanizmanın uzun süre sağlıklı çalışabilmesi için bu işlem mutlaka yapılmalıdır. 

7- Bohçalama. Montajın en önemli kısımlarından biri bohçalamadır. Pencereden daha büyük açılan boşlukların düzgün bir şekilde kapatılması için yapılır. Ayrıca, metal etekliklerin altında terleme olması durumunda, içeriye damla düşmesini ve kasanın ıslanması önlenir. Bohçalama yapılmayan çatı pencereleri garanti dışı kalır. Sırası ile 1-2-3 ve 4 numaralı parçalar kasaya zımbalanır. Eğer membran veya şingıl çatı var ise bohçalama malzemesi de membran olmalıdır. 4 numaralı parça, mutlaka çatının üstünden gelen aynı nitelikte malzemenin altına sokulmalıdır.


Bu noktadan sonra 2 farklı tip eteklik için (Kiremit ve Şingıl) ayrı ayrı montaj gösterilmektedir.
Şingıl için 09b nolu görselden itibaren takip edilebilir. 


9- Eteklik kutusu açılır ve 1 nolu parça yerine takılır. Daha sonra da 2 nolu çıta 1 nolu parçanın üzerine oturtulur ve her iki parça beraberce vidalanır. Vida delikleri mutlaka görülmelidir. Kasa üzerinde vidaların denk geleceği noktalar işaretlenmiştir. Vidalar kutudan çıkar. Kesinlikle başka vida kullanılmamalıdır. Her kutudan fazladan 2 adet vida çıkar. Eğer kaybedilirse mutlaka yenisini bayinizden tedarik ediniz. 

10- 3 nolu parçalar (sağ ve sol olmak üzere 2 adettir) uygulanır. 

11- 4 ve 5 nolu parçalar (sağ ve sol olmak üzere 2 adettir) uygulanır. 6 ve 7 nolu parçalar beraber uygulanır ve sağ ve sol olmak üzere 2 vida ile birleştirilir. 

12- Kenar kiremitleri yüksek hadveye kadar kaplanmalıdır. Fazlalıklar kesilir. 


14- Alt eteklikler kiremitlerin şeklinde basılır. 

Balio Çatı Pencereleri düşük oluklu (şingıl ve mebran) Montaj Katalog Galeri
9- Eteklik kutusu açılır ve 1 nolu parça yerine takılır. Daha sonra da 2 nolu çıta 1 nolu parçanın üzerine oturtulur ve her iki parça beraberce vidalanır. ida delikleri mutlaka görülmelidir. Kasa üzerinde vidaların denk geleceği noktalar işaretlenmiştir. Vidalar kutudan çıkar. Kesinlikle başka vida kullanılmamalıdır. Her kutudan fazladan 2 adet vida çıkar. Eğer kaybedilirse mutlaka yenisini bayinizden tedarik ediniz.


10- Etekliklerin üzerinde sünger kısımlar bulunur. Şingıl veya membran çatılarda bu süngerler sökülür.


11- Etekliklerin uç kısımlarındaki metal parçalar ezilir. 

12- 3 nolu parçalar (sağ ve sol olmak üzere 2 adettir) uygulanır. 

11- 4 ve 5 nolu parçalar (sağ ve sol olmak üzere 2 adettir) uygulanır. 6 ve 7 nolu parçalar beraber uygulanır ve sağ ve sol olmak üzere 2 vida ile birleştirilir. 

14- Özellikle 7 numaralı parçanın üzerinde bulunan metal parça söküler ve çöpe atılır. 

TOP